Kyjovsko

Doubrava

 
Vojenské cvičiště, Bzenec fotogalerie |
 

Borové lesy, vysázené do původních dubových porostů koncem 19. století, spoutaly zdejší pohyblivé písečné přesypy, které ohrožovaly i okolní pole a daly oblasti přízvisko Moravská Sahara. Nejvýznamnější lokality pískomilného rostlinstva a živočišstva v celé republice leží právě tady.

Žije zde i řada ptačích druhů (např.lelek lesní, dudek chocholatý nebo skřivan lesní)– jsme ve vyhlášené ptačí oblasti zvané také Bzenecká doubrava. Bývalé vojenské cvičiště Bzenec je unikátní přírodní památka s travními porosty paličkovce šedého, kostřavy ovčí a pochvaté. V řídké vegetaci roste bohatství suchomilných mechorostů a lišejníků. Byla zde zjištěna řada vzácných druhů střevlíkovitých brouků, bohatá je fauna blanokřídlých, zejména kutilek, žahalek a včel. Je možné zde zahlédnout kudlanku nábožnou i pakudlanku jižní a několik desítek druhů pavouků (Titanoeca psammophila je dokonce v ČR novým druhem).

Vracovská Doubrava (Vracov )– chráněné území převážně vlhkých doubrav na píscích, které místy přecházejí do mokřadních olšin. Jeho součástí je i rybníček s výskytem lakušníku okrouhlého a žebratky bahenní.

Strážnické Pomoraví

Řeka Morava si v úseku mezi Bzencem a Rohatcem zachovala ráz u nás zcela ojedinělý přirozeného nížinného toku se zbytky lužních lesů a volnými meandry. K nejvýraznějším místům patří přírodní rezervace Osypané břehy. V nárazovém břehu meandru zde vznikla a stále se proměňuje až 13 metrů vysoká písečná stěna.

Okolí Milotic

Mělké sníženiny jihovýchodně od Kyjova daly vzniknout bahenním olšinám a slatinám. Přírodní ráz si zachovaly lokality Jezero (Vacenovice ) a Písečný rybník (Milotice) vyhlášené za chráněná území. Původně jedinečné rašeliniště u Vracova bylo vytěženo a přeměněno na rybník, který je díky atraktivní poloze významnou rekreační oblastí. Přírodní rezervace Horky na svazích vyvýšeniny Náklo u Milotic chrání hadinec červený, nejvzácnější rostlinu v lokalitě. Nejatraktivnější však zde jistě je hojně rostoucí hlaváček jarní. Na letišti, které se nachází při silnici z Milotic do Kyjova, žije jedna z našich nejvýznamnějších populací sysla obecného.

Další obsah