Kyjovsko

Střed a jihozápad

 
Hovoranské louky fotogalerie |
 

Původní doubravy ve středních a jihozápadních nízkých pahorcích Kyjovska byly již před více než tisícem let prakticky zcela vykáceny a přeměněny na pole, sady a vinohrady. Nejvýznamnějším pozůstatkem teplomilných doubrav je Hovoranský hájek (Hovorany), který kromě několika zajímavých druhů rostlin hostí především významnou populaci roháče obecného. Poblíž najdeme i Hovoranské louky – prudké travnaté svahy nad bezvodým údolíčkem,jedna nejvýznamnějších lokalit stepních luk na Moravě. Spadají do ptačí oblasti, která má za cíl ochránit jedno z posledních hnízdišť strnada zahradního u nás.