Kyjovsko

Naučná stezka Kyjov - Bohuslavice

 
Mapa
 
Délka17 km
TypNaučná stezka
Náročnost2
 

Naučná stezka byla zřízena v roce 2005 mezi Kyjovem a Bohuslavicemi, návštěvníky má seznámit s některými přírodními a historickými zajímavostmi okolí Kyjova a Bohuslavic. Na trase, která měří necelých 17 km, je rozmístěno 9 informačních panelů. Přemostění naučné stezky v Bohuslavicích nabízí možnost občerstvení a výběr delší nebo kratší varianty trasy, jejíž celkové převýšení činí 230 m.

Témata jednotlivých panelů:

(1) Městský park v Kyjově
(2) Územní systém ekologické stability
(3) Historie Bohuslavic
(4) Rostlinstvo zdejších lesů
(5) Živočichové zdejších lesů
(6) Geologie okolí
(7) Řeka Kyjovka
(8) Teplomilná společenstva
(9) Mokřadní biocentrum v Boršově