Kyjovsko

Naučná stezka Ždánickým lesem

 
Mapa
 
Ždánice - hřeben Ždánického lesa - Lovčice - Haluzická hájenka
Délka13 km
TypNaučná stezka
Náročnost3
Naučná stezka byla zpřístupněna v létě roku 1996 v návaznosti na ekologické aktivity zahájené v roce 1990. Cílem tohoto úsilí je ochrana překrásných zdejších lesů, jejichž skladba a přirozený vývoj vytvářený stovky let, byly neúměrnou těžbou v osmdesátých letech narušeny. V roce 1994 byla vyhlášena přírodní rezervace v části lesa U Vrby (30 ha), která zahrnuje původní dubo-bukový porost a je součástí nadregionálního biocentra. Částí lesa Palánek prochází úvodní úsek naučné stezky a dále pokračuje oblastí genových základen, do nichž je zařazeno 880 ha porostů (poskytují materiál pro rozmnožování buků a dubů přirozenou formou). Tato partie lesa jsou součástí tzv. Zájmového území (o rozloze 2660 ha), nejcennější oblasti Ždánického lesa.